Peldētapmācība 6-8 gadi

Nodarbībās atbilstoši vecuma grupai tiek apgūti peldēšanas veidu – krauls uz krūtīm, krauls uz muguras – pamati. Nodarbību laikā bērni veic vispārattīstošus un peldēšanas prasmes veicinošus
vingrinājumus ar vai bez specializētā inventāra. Lai nodrošinātu drošu peldētapmācības procesu, tiek izmantotas peldēšanas jostas, kas atvieglo turēšanos virs ūdens un vingrinājumu izpildi.
Nodarbības vada īpaši apmācīti peldēšanas treneri ar zināšanām un pieredzi par bērna attīstības posmiem.

Peldot un pārvarot ūdens pretestību, bērni nodarbina vairāk muskuļu, nekā atrodoties uz sauszemes. Peldot bērni ātrāk apgūst kustību kontroli, attīstīta dziļo muskulatūru.

Peldētapmācības programmas ietvaros ir nodarbības ar un bez pieaugušā līdzdalības. Bērniem līdz pieciem gadiem vecāku klātbūtne ir obligāts nosacījums. Atrodoties ūdenī, pieaugušajam ar
bērnu veidojas ciešākas attiecības, kopēja mijiedarbība, savstarpēja uzticēšanās.

Sešus gadus veciem bērniem, izvērtējot peldēšanas prasmes, ir atļauts atrasties ūdenī patstāvīgi.

Vecāka pozitīvais piemērs, neatkarīgi no tā, vai viņš atrodas ūdenī vai baseina malā, ir noteicošais, lai bērnu iedvesmotu un iedrošinātu apgūt ko jaunu. Pastarpināti peldētprasmes uzlabošanos un izpratni par nodarbībām ūdenī, to sniegto ieguvumu veselībai iegūs arī pieaugušie, kuri skolojas līdzi saviem bērniem.

Nodarbībās tiek pievērsta uzmanība bērnu drošībai ūdenstilpju tuvumā un izdzīvošanas spējai ūdenī. Apmeklējot nodarbības jau no pašas bērnības, bērns iemācās atrast baseina malu, iekāpt un izkāpt no tā. Šīs iemaņas un zināšanas kādu dienu var izglābt bērna dzīvību.

Nodarbības notiek īpaši bērnu peldētapmācībai piemērotos Mazajos peldbaseinos, kur gaisa temperatūra ir + 32˚C un ūdens – + 30˚C.

Bērni un jaunieši pēc nodarbību programmas sekmīgas apmeklēšanas spēj:

  • atpazīt peldēšanas veidus pēc vispārpieņemtajiem nosaukumiem, trenera
    demonstrējuma
  • pārvietoties peldus, veikt vismaz 10m garu distanci
  • nepārtraukti pārvietoties ūdenī vismaz 5 minūtes
  • peldējuma laikā brīvi elpot un atpūsties guļot uz muguras, neveicot liekas kustības.

Licence (217KB pdf) interešu izglītības programmas Bērnu, vecumā no 6 mēnešiem līdz 6
gadiem, peldēšanas prasmju un iemaņu apguve un pilnveidošana īstenošanai

Licence (212KB pdf) interešu izglītības programmas Bērnu, vecumā no 7 līdz 19 gadiem,
peldēšanas prasmju un iemaņu apguve un pilnveidošana īstenošanai

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

    Svētdiena