PELDĒTAPMĀCĪBAS GRUPU NODARBĪBAS 2020/2021 SEZONĀ

Spēkā no 2020. gada 1. septembra