Peldētapmācība 9 – 19 gadi

Trenere Agnese Gedrovica / Ludmila Smolova /  Anna Jurčenoka / Jūlija Ramazanova / Olga Abduļina / Anastasija Ivbule/  / Alla Fomenko / Sandra Baglais / treneris Mārtiņš Gūža / Oļegs Osipovs

Nodarbībās atbilstoši vecuma grupai tiek padziļināti apgūta un pilnveidota peldēšanas veidu –
krauls uz krūtīm, krauls uz muguras, brass, tauriņstils – tehnika. Nodarbību laikā bērni veic
vispārattīstošus un peldēšanas prasmes veicinošus vingrinājumus ar vai bez specializētā inventāra. Bērni un
jaunieši pēc nodarbību programmas sekmīgas apmeklēšanas apgūst:

  • pārvietoties visos četros peldēšanas veidos, veicot vismaz 50m garu distanci
  • nepārtraukti pārvietoties ūdenī vismaz 15 minūtes
  • peldējuma laikā, mainot peldēšanas stilus, brīvi elpot un atpūsties guļot uz muguras,
    neveicot liekas kustības.

Peldēšana ir viena no svarīgākajām dzīvību saglabājošām prasmēm, šīs iemaņas kādu dienu var
izglābt, tāpēc lielu uzmanību veltām bērnu drošībai un izdzīvošanas iemaņām ūdenī.

Nodarbību grafiki atbilstoši vecuma grupām:
9-11 gadi
12-13 gadi
14+ gadi

Licence (212KB pdf) interešu izglītības programmas Bērnu, vecumā no 7 līdz 19 gadiem,
peldēšanas prasmju un iemaņu apguve un pilnveidošana īstenošanai

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena