Peldētapmācība 5 – 8 gadi

Peldētapmācība 5 – 8 gadi

trenere Sinitta Mūrniece / trenere Ludmila Smolova / trenere Agnese Gedrovica / treneris Edijs Junde / trenere Kristīne Mazure / treneris Mārtiņš Gūža / trenere Alla Fomenko

Nodarbībās atbilstoši vecuma grupai tiek apgūti peldēšanas veidu – krauls uz krūtīm, krauls uz
muguras – pamati. Nodarbību laikā bērni veic vispārattīstošus un peldēšanas prasmes veicinošus
vingrinājumus ar vai bez specializētā inventāra. Lai nodrošinātu drošu peldētapmācības
procesu, tiek izmantotas peldēšanas jostas, kas atvieglo turēšanos virs ūdens un vingrinājumu
izpildi.
Nodarbības vada īpaši apmācīti peldēšanas treneri ar zināšanām un pieredzi par bērna
attīstības posmiem.

Peldot un pārvarot ūdens pretestību, bērni nodarbina vairāk muskuļu, nekā atrodoties uz
sauszemes. Peldot bērni ātrāk apgūst kustību kontroli, attīstīta dziļo muskulatūru.

Peldētapmācības programmas ietvaros ir nodarbības ar un bez pieaugušā līdzdalības. Bērniem
līdz pieciem gadiem vecāku klātbūtne ir obligāts nosacījums. Atrodoties ūdenī, pieaugušajam ar
bērnu veidojas ciešākas attiecības, kopēja mijiedarbība, savstarpēja uzticēšanās.

Sešus gadus veciem bērniem, izvērtējot peldēšanas prasmes, ir atļauts atrasties ūdenī
patstāvīgi.

Vecāka pozitīvais piemērs, neatkarīgi no tā, vai viņš atrodas ūdenī vai baseina malā, ir
noteicošais, lai bērnu iedvesmotu un iedrošinātu apgūt ko jaunu. Pastarpināti peldētprasmes
uzlabošanos un izpratni par nodarbībām ūdenī, to sniegto ieguvumu veselībai iegūs arī
pieaugušie, kuri skolojas līdzi saviem bērniem.

Nodarbībās tiek pievērsta uzmanība bērnu drošībai ūdenstilpju tuvumā un izdzīvošanas spējai
ūdenī. Apmeklējot nodarbības jau no pašas bērnības, bērns iemācās atrast baseina
malu, iekāpt un izkāpt no tā. Šīs iemaņas un zināšanas kādu dienu var izglābt bērna dzīvību.

Nodarbības notiek īpaši bērnu peldētapmācībai piemērotos Mazajos peldbaseinos, kur gaisa
temperatūra ir + 32˚C un ūdens – + 30˚C.

Bērni un jaunieši pēc nodarbību programmas sekmīgas apmeklēšanas spēj:

  • atpazīt peldēšanas veidus pēc vispārpieņemtajiem nosaukumiem, trenera
    demonstrējuma
  • pārvietoties peldus, veikt vismaz 10m garu distanci
  • nepārtraukti pārvietoties ūdenī vismaz 5 minūtes
  • peldējuma laikā brīvi elpot un atpūsties guļot uz muguras, neveicot liekas kustības.

Visiem peldētapmācību grupu audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja savas prasmes un iemaņas
demonstrēt  SIA Olimpiskais sporta centrs peldēšanas sacensībās  Ziemassvētku izaicinājums un
Pavasara mirkļi.

Licence (0,8 MB – pdf) interešu izglītības programmas Bērnu, vecumā no 6 mēnešiem līdz 6
gadiem, peldēšanas prasmju un iemaņu apguve un pilnveidošana īstenošanai

Licence (0,8 MB – pdf) interešu izglītības programmas Bērnu, vecumā no 7 līdz 19 gadiem,
peldēšanas prasmju un iemaņu apguve un pilnveidošana īstenošanai

Nodarbību grafiki atbilstoši vecuma grupām:
5-6 gadi
6-7 gadi
7-8 gadi

Uz grafiku Uz grafiku
Close Menu